Kup mieszkanie, wyposażymy Twoją kuchnię

Kup mieszkanie, wyposażymy Twoją kuchnię!

 

Lodówka, zmywarka, piekarnik, płyta kuchenna, okap a nawet ekspres do kawy i toster. Wyposażymy Twoją kuchnię w sprzęt, który wybierzesz samodzielnie! Wystarczy, że w sierpniu podpiszesz umowę rezerwacyjną na wymarzone mieszkanie, a przy jego odbiorze - otrzymasz voucher o wartości aż 10 000 zł. Możesz go zrealizować w każdym sklepie RTV EURO AGD na dowolnie wybrany sprzęt z asortymentu dostępnego w sklepie.

Promocją objęte są wszystkie mieszkania - kawalerki, mieszkania dwu-, trzy- oraz czteropokojowe.  Z oferty możesz skorzystać do 31 sierpnia 2022! Wystarczy, że w te wakacje wybierzesz swoje wymarzone mieszkanie! 

Czy już wiesz, jak urządzisz swoją kuchnię?

 

REGULAMIN PROMOCJI „KUP MIESZKANIE, WYPOSAŻYMY TWOJĄ KUCHNIĘ"

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady oferty Dewelopera w zakresie promocyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych (zwanej dalej „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji jest DOMESTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku, ul. Budowlanych 68B wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 61417, w dalszej części Regulaminu określanym jako „Deweloper”

3. Promocja trawa w okresie od 01.07.2022r od 31.08.2022r

4. W promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, zwane dalej „Klientem”. 

5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest podpisanie w okresie Promocji przez Klienta z Deweloperem umowy rezerwacyjnej na zakup lokalu mieszkalnego z aktualnej oferty Dewelopera oraz wykonanie przez Klienta tych umów i odbiór mieszkania objętego umową. 

6. Przedmiotem Promocji jest przekazanie Klientowi przez Dewelopera vouchera o wartości 10 000 zł brutto umożliwiającego zakup wyposażenia do kuchni sieci sklepów RTV EURO AGD. Voucher zostanie przekazany Klientowi w dacie odbioru mieszkania od Dewelopera. Od wartości vouchera przekazanego osobom fizycznym Deweloper odprowadzi podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Realizacja vouchera nastąpi zgodnie regulaminem Karty Podarunkowej Euro. Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za warunki i zasady obowiązujące w sieci RTV EURO AGD, wynikające z wewnętrznych regulaminów, w szczególności zasad realizacji voucherów dostępnych na stronie: https://www.euro.com.pl/si_upload/upload_regulaminy/10_2021/Regulamin-EURO_20211026_Zalacznik-F.pdf.

8. W przypadku zawarcia umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej przez dwie lub więcej osób (w szczególności w razie nabycia mieszkania w ramach współwłasności) voucher przysługuje jednorazowo.

9. Miejsce Parkingowe bez mieszkania nie jest objęte Promocją. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi Dewelopera.

10. Klientom nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości vouchera na zakup wyposażenia do kuchni

11. Niniejszy Regulamin nie obejmuje Klientów, z którymi do dnia wejścia w życie Regulaminu, zostały podpisane przez Dewelopera umowy przedwstępne, umowy sprzedaży, umowy rezerwacyjne i umowy deweloperskie.

12. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w biurach sprzedaży Dewelopera  oraz w serwisie internetowym pod adresem https://www.domesta.com.pl/oferta-dewelopera/wyposazymy-twoja-kuchnie#block-807

13. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Zasady Promocji reguluje w sposób wiążący niniejszy Regulamin. Wszelkie inne materiały informacyjne, ulotki i broszury mają charakter pomocniczy.

14. Administratorem danych osobowych Klientów jest Deweloper.

15. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Dewelopera zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27.04.2016 r. w następujących celach:

a) związanych z realizacją Regulaminu Promocji,

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń,

c) prowadzenia korespondencji, udzielania wyjaśnień,

d) archiwizacji.

16. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich uzupełniania lub sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami wymienionego wyżej rozporządzenia. Jednakże żądanie usunięcia danych osobowych Klienta lub wniesienie sprzeciwu oznacza rezygnację Klienta z Promocji.

17. Deweloper zastrzega sobie prawo zmiany sieci sklepów, w którym voucher będzie mógł zostać zrealizowany przy jednoczenym utrzymaniu wartości vouchera. Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę.

18. Deweloper zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Klientów Promocji. Deweloper zastrzega sobie również prawo zakończenia Promocji przed  upływem Okresu Promocji. O zmianach Regulaminu lub zakończeniu Promocji przed terminem, Deweloper poinformuje na swojej stronie internetowej. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszymi Doradcami:

Paweł Zabolewicz Specjalista ds. Sprzedaży
505 991 887
Agnieszka Zielińska Specjalista ds. Sprzedaży
511 683 312
Monika Maternik Specjalista ds. Sprzedaży
572 283 331
Tomasz Taurogiński Specjalista ds. Sprzedaży
661 662 102
58 670 45 16


Na tej stronie internetowej używamy plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom efektywnego korzystania ze strony, a także narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych w celu reklamy, badania rynku oraz badania preferencji użytkowników.