Domesta Deweloper Gdańsk

Relacje inwestorskie

O spółce

DOMESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Budowlanych 68 B, 80-298 Gdańsk

NIP: 584-020-15-94
REGON: 190561509
KRS: 0000061417
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 3.072.000,00 zł.

Raporty bieżące Raporty okresowe

Raporty bieżące

2023-08-31

Raport bieżący 1/2023

Raporty okresowe

2023-05-11

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

2023-05-11

Sprawozdanie Zarządu za rok 2022

2023-05-11

Opinia i raport biegłego rewidenta za rok 2022

2022-09-12

Półroczne sprawozdanie finansowe za rok 2022

2022-04-29

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

2022-04-29

Sprawozdanie Zarządu za rok 2021

2022-04-29

Opinia i raport biegłego rewidenta za rok 2021

2021-08-23

Półroczne sprawozdanie finansowe za rok 2021

2021-05-13

Opinia i raport biegłego rewidenta za rok 2020

2021-05-13

Sprawozdanie Zarządu za rok 2020

2021-05-13

Sprawozdanie finansowe za rok 2020Na tej stronie internetowej używamy plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom efektywnego korzystania ze strony, a także narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych w celu reklamy, badania rynku oraz badania preferencji użytkowników.