Relacje inwestorskie

O spółce

DOMESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Budowlanych 68 B, 80-298 Gdańsk

NIP 584-020-15-94
REGON 190561509
KRS 0000061417
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy.
Wysokość kapitału zakładowego 300 800.00 zł

Informacje dla inwestora

Wyniki finansowe

2022-04-29

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

2022-04-29

Sprawozdanie Zarządu za rok 2021

2022-04-29

Opinia i raport biegłego rewidenta za rok 2021

2021-08-23

Półroczne sprawozdanie finansowe za rok 2021

2021-05-13

Opinia i raport biegłego rewidenta za rok 2020

2021-05-13

Sprawozdanie Zarządu za rok 2020

2021-05-13

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

OgłoszeniaNa tej stronie internetowej używamy plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom efektywnego korzystania ze strony, a także narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych w celu reklamy, badania rynku oraz badania preferencji użytkowników.