Domesta Deweloper Gdańsk

Relacje inwestorskie

O spółce

DOMESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Budowlanych 68 B, 80-298 Gdańsk

NIP: 584-020-15-94
REGON: 190561509
KRS: 0000061417
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 3.072.000,00 zł.