Szybki
kontakt

Szybki kontakt


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Deweloper DOMESTA Sp. z o.o.
Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

O spółce

DOMESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Budowlanych 68 B, 80-298 Gdańsk

NIP 584-020-15-94
REGON 190561509
KRS 0000061417
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy.
Wysokość kapitału zakładowego 300 800.00 zł

Informacje dla inwestora

Wyniki finansowe

2021-08-23

Półroczne sprawozdanie finansowe za rok 2021

2021-05-13

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

2021-05-13

Sprawozdanie Zarządu za rok 2020

2021-05-13

Opinia i raport biegłego rewidenta za rok 2020

Ogłoszenia