Domesta Deweloper Gdańsk

Zakup gruntów

Masz działkę na sprzedaż? Skontaktuj się z nami!

Ponieważ stale się rozwijamy, poszukujemy terenów o przeznaczeniu mieszkalnym oraz usługowym. Interesują nas zwłaszcza grunty o powierzchni powyżej 3000 m
2, zlokalizowane na terenie województwa pomorskiego.

Kontakt: