Domesta Deweloper Gdańsk

Aktualności

04 lip
PKM na Południu Gdańska!

PKM na Południu Gdańska!

PKM Południe obejmuje zaprojektowanie: 7,5 km linii kolejowej nr 250 od SKM Śródmieście do węzła Kowale, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową E65 i Traktem św. Wojciech, drugiego etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale. Spośród 6 planowanych na tym odcinku przystanków kolejowych 2 zlokalizowane będą na estakadach, 2 w wykopach, a 2 pod ziemią (jak metro). Do tego dochodzą jeszcze dwie towarzyszące linii kolejowej inwestycje drogowe miasta Gdańsk: ulica Nowa Sandomierska oraz II etap ulicy Nowej Świętokrzyskiej. W Kowalach powstanie duży węzeł przesiadkowy, skomunikowany z innymi środkami transportu i trzypoziomowy parking na 2,1 tys. aut.

To doskonała wiadomość dla przyszłych mieszkańców osiedla Nowe Południe, Polana Kampinoska oraz Urzeka